LST Dosyası Nedir , LST Uzantısı Nasıl Açılır

LST = LiST kelimesinden türetilmiştir.Çeşitli programlar tarafından kullanılan bilgi listesi olabilir. Veritabanından veya bir tablodan elde edilmiş sonuç dosyası olabilir.LST dosyası genelde düz yazıdan oluşur ve Not defteri ile açılarak içeriği görüntülenebilir.

Dosya Uzantıları